فروش ویژه خط اقتصادی تک سر KABAN با پنج دستگاه

قیمت بر اساس لیست قیمت شرکت 20,250 یورو

قیمت فروش ویژه 14,500 یورو

خط تکسر اقتصادی، ایده آل برای سرمایه گذاری در حوزه در و پنجره دو جدارهUPVC 

با ما تماس بگیرید

02122685281-4

فروش اعتباری PLASTMAK

فروش اعتباری ویژه خط تکسر PLASTMAK با شش دستگاه

با پیش پرداخت 250 میلیون ریال صاحب خط تکسر شوید

ایده آل برای کارآفرینی و سرمایه گذاری در حوزه در و پنجره دو جدارهUPVC

با ما تماس بگیرید

02122685281-4