در جدول زیر لیستی از مشتریان ماشین آلات تولید در و پنجره آمده است.

 این لیست به تفکیک و ترتیب استانی می باشد.

و شما خریدار محترم می توانید با تماس با ما جهت هماهنگی و بازدید از این کارگاهها اقدام نمایید.

 
ردیف نام خریدار استان شهر  نوع ماشین آلات
1 مهدی کتانچی خیاوی اردبیل مشکین شهر  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
2 احمد مقدم ستوده اصفهان کاشان    درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
3 امیرحسین نیکخواه اصفهان کاشان    درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
4 مجید آذری پور اصفهان اصفهان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
5 روح الله دهقانی اصفهان کاشان   دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
6 محمدحسین جابری اصفهان اصفهان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
7 غلامرضا تبریزی خاتون آبادی البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
8 محمدرضا پاک نیا البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
9 محمد همتی البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
10 جمال عسگری البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
11 علی اصغر محمدزاده البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
12 سیدحسینی البرز کرج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
13 نادر کسعلی ایلام ایلام  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
14 کرامت خدایی آذربایجان شرقی تبریز
15 علی اجلی آذربایجان شرقی میانه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
16 ولی عزتی گرگری آذربایجان شرقی هادیشهر  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
17 سعید الله صبوری آذربایجان غربی ارومیه
18 کاووس پاک سرشت آذربایجان غربی ارومیه
19 سیدغفور البرز آذربایجان غربی سردشت  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
20 فرزاد درخشان آذربایجان غربی ارومیه  جوش دوسر یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
21 محمد سلیمی بوشهر بوشهر  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
22 درویش زاده بوشهر دزفول  جوش دوسر یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
23 محمد سنگانی  تهران خانی آباد نو  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
24 میر محمد جوشقانی تهران خانی آباد نو  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
25 فرهاد طالبی ابر تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
26 ماهان ابراهیمی قاجار تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
27 اعلاء خانی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
28 یوسف اجاقی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
29 مهدی غلامی - داورپناه تهران تهران
30 مجتبی حاج محمدی تهران تهران دستگاه برش زهوار H700  شرکت هگسان
31 احمد شجاعی تهران چهاردانگه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
32 محمد نبی میری تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
33 ولی اله جمالی تهران تهران دستگاه تولید شیشه دوجداره
34 مهدی اسکندری تهران چهاردانگه دستگاه جوش دو کله هگسان 
35 محمدعلی محمدی تهران خانی آباد نو  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
36 مجید کرامتی فرد تهران اسلامشهر دستگاه تولید شیشه دوجداره
37 شعبان محمدخانی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
38 ابوذر میربلوکی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
39 محمد مهدی علیزاده تهران چهاردانگه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
40 محمد خورسی تهران تهران دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
41 رسول صفری-مجید آتش بار تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
42 محمد مهدی علیزاده تهران چهاردانگه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
43 حسین استواری تهران قرچک  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
44 مهدی گودرزی تهران خاوران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
45 مجتبی حاج محمدی تهران تهران برش زهوار هگزان
46 محمد ملارجبی تهران چهاردانگه شیشه دوجداره
47 مهدی کمالی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
48 بهروز علیزاده تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
49 احد حق دوست تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
50 حسین صالحی وزیری تهران تهران
51 احمد حسن آبادی-ابوالفضل اسلامی تهران فیروزبهرام دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
52 خسرو نجفی تهران چهاردانگه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
53 ساکو نرسیسیان تهران تهران دستگاه جوش و تی زن هگسان 
54 جواد عادلی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
55 علی اکبر اکبری تهران صالح آباد  درب و پنجره یو پی وی سی با جوش دوسر، محصول شرکت  KABAN 
56 اسدالله یاری تهران جاجرود   دستگاه شیشه دوجداره SEBA
57 فرهاد حقیقیت شناس تهران قلعه حسن خان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
58 انصاری تهران شهرک گلگون  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
59 یاری تهران جاجرود   دستگاه شیشه دوجداره SEBA
60 نیما نوجوان تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، برش دوسر محصول شرکت  KABAN 
61 نادر سالاروند تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
62 رفتاری تهران تهران  برش تکسر یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
63 علی نژاد تهران تهران  برش زهوار یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
64 شیخ زایی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  SecMAK 
65 علی دادی تهران تهران  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  PLASTMAK 
66 محمد مهدی قدیریان خراسان مشهد
67 احمد موحدی نژاد  خراسان مشهد  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
68 احمد موحدی نژاد  خراسان مشهد  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
69 محسن قاسم زاده خراسان مشهد دستگاه شیشه دوجداره SEBA
70 رضاگلستانی خراسان مشهد  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
71 احسان ثابتی پور خراسان شمالی اسفراین  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
72 مهدی جلالی مقدم خراسان شمالی جاجرم  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
73 مرتضی وطنیان خراسان شمالی بجنورد  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
74 ذبیح الله حسن پور خراسان شمالی بجنورد  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  PLASTMAK 
75 نوید سلطانیان خوزستان ماهشهر  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
76 صادق پیکان خوزستان ماهشهر  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
77 صالح زایری پور خوزستان اهواز    درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
78 مهدی شرفیان خوزستان بهبهان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
79 جمشید رجبی خوزستان اهواز  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
80 صادق پیکان خوزستان ماهشهر  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
81 اسکندر علی نزاد خوزستان اهواز  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
82 حیدر حبیبی خوزستان ماهشهر  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
83 طومارخانی-پاک نیا زنجان زنجان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
84 امین اله صالحی زنجان زنجان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
85 اکبر محمدی زنجان زنجان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
86 مسعود نجفی زنجان زنجان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
87 مجید شفقی  سمنان شاهرود  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
88 محمد مهدی قرنی سمنان دامغان دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
89 محسن امینی سمنان دامغان دستگاه شیشه دوجداره SEBA
90 محمدحسین جلالی سمنان شاهرود دستگاه شیشه دوجداره SEBA
91 یعقوب کرمزاده فارس شیراز  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
92 محمد کریم یزدانی فارس مرودشت  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
93 عبدالخالق زینلپور فارس گراش  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
94 امین پرویز فارس شیراز  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
95 قدرت الله شکری زاده فارس شیراز  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  NIKMAK 
96 اسدالله دانشمند فارس شیراز  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
97 حسین علیزاده قزوین قزوین  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
98 شیخها قزوین قزوین  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  PLASTMAK 
99 محمود مختاری قم قم  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
100 علی اکبر پرکاه-قاسم افشار قم قم  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
101 صابر ابراهیمی کردستان کامیاران  درب و پنجره یو پی وی سی دوسر، محصول شرکت  Hegsan 
102 بهرام عبدالملکی کردستان قروه دستگاه شیشه دوجداره SEBA
103 وریا باتمانی کردستان کامیاران دستگاه شیشه دوجداره با اسپیسر حرارتی
104 موسی ضیاء الدینی کرمان کرمان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
105 احسان افخمی کرمان کرمان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
106 علی چراغعلی-شاهپور مرادی کرمانشاه کرمانشاه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
107 کیوان رضایی کرمانشاه کرمانشاه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
108 اکبر بشیری-ایرج ملکشاهی کرمانشاه سرپل ذهاب  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
109 روح الله حشمتی کرمانشاه کرمانشاه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
110 سیامک شریفی کرمانشاه کرمانشاه  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
111 مهرعلی هارون آبادی کرمانشاه اسلام آلاد غرب  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
112 حمید اسکندری کهگیلویه و بویر احمد یاسوج  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan  و دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
113 بهادر عادل گلستان گرگان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
114 جوانمرد گلستان گنبد کاووس  برش مولیون یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
115 حمدی گلستان گنبد کاووس  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول اقتصادی شرکت  KABAN 
116 میر محمد جوشقانی گیلان رشت  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  DINCTUR 
117 فرزادازخسروی گیلان بندر انزلی  جوش دوسر یو پی وی سی، محصول شرکت  KABAN 
118 سید رضا موسوی لرستان دورود  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
119 مهدی شیخ انصاری لرستان الیگودرز دستگاه شیشه دوجداره ERSAN
120 محمود هاشمیان مازندران ساری  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
121 خبیری مازندران آمل  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول اقتصادی با جوش دوسر شرکت  KABAN 
122 رحمت حیدری مرکزی دلیجان  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
123 سید علی شریفی مرکزی خمین  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
124 رحمان محمدعلی میری مرکزی دلیجان  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
125 محمد ذاکری هرمزگان قشم  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan 
126 موسی احمدزاده هرمزگان سیریک  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 
127 عمران دربان هرمزگان بندر لنگه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول شرکت  Hegsan و شیشه دوجداره ERSAN
128 کوروش وجدانی همدان اسدآباد تولید شیشه دوجداره
129 ابراهیم اکبری همدان قروه  درب و پنجره یو پی وی سی، محصول اقتصادی شرکت  KABAN 
130 محمدرضا وکیلی ندوشن  یزد یزد  درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیوم، محصول شرکت  Hegsan 

                

 آدرس:  
تهران بلوار قیطریه , روبروی پارک قیطریه , جنب بانک ملی , مجتمع اداری تجاری قیطریه , طبقه 3 واحد 5 
 تلفن:  22685281 021 الی 84
 همراه: 
09392229216
 استانبول: 00905426722997